14. november 2014 – svetový deň diabetu

14. november 2014 – svetový deň diabetu

V tento deň roku 1891 sa narodil kanadský vedec Frederick Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Betom v roku 1921 vynašli inzulín. Tento deň zdôrazňuje pokrok v oblasti výskumu diabetu a jeho cieľom je tiež upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť informovanosť o cukrovke jej diagnostike a liečbe. Čo to teda cukrovka, odborne

Read more