• MUDr. Monika Šestáková

  • Mgr. Alena Juricová

  • 2. poschodie

  • 0947 950 234 | pedopsychiatria.sestakova@gmail.com

  • Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky alebo emailom: pedopsychiatria.sestakova@gmail.com.
    V prípade objednania e-receptu cez SMS uveďte meno dieťaťa, rodné číslo alebo dátum narodenia, názov lieku a počet balení.
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00