Meranie hladiny cukru v krvi, cholesterolu a triacylglycerolov

Ako jediní v Banskej Bystrici ponúkame meranie hladiny cukru v krvi, cholesterolu a triacylglycerolov.