Likvidácia liekov po dobe spotreby

Nevyhadzujte lieky do odpadu a predíďte tak neželaným následkom. Firma Modrá planéta sa postará o náležitú likvidáciu expirovaných liekov.