• Balance Centrum, s.r.o.

  • 0902 445 229 | katarina.grich@balance-centrum.sk | www.balance-centrum.sk

  • Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.
  • www.balance-centrum.sk

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
09.00 - 10.00
Ambulancia výživy - Balance Centrum, s.r.o.
Termíny len na objednávku
09.00 - 20.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Ambulancia výživy - Balance Centrum, s.r.o.
Termíny len na objednávku
12.00 - 20.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
09.00 - 10.00
Ambulancia výživy - Balance Centrum, s.r.o.
Termíny len na objednávku
09.00 - 20.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Ambulancia výživy - Balance Centrum, s.r.o.
Termíny len na objednávku
12.00 - 20.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00